محققان مکانیسم حسی پنهان فولیکول های مو را کشف کردند

محققان مکانیسم حسی پنهان فولیکول های مو را کشف کردند

محققان کالج سلطنتی لندن مکانیسمی مخفی در فولیکول های مو پیدا کرده اند که به ما اجازه می دهد لمس را احساس کنیم. این کشف باور قبلی مبنی بر اینکه تنها انتهای عصب در پوست و فولیکول های اطراف لمس را تشخیص می دهند، به چالش می کشد. این مطالعه نشان می دهد که سلول های درون فولیکول ها، ساختارهای اطراف فیبرهای مو، نیز می توانند حس لامسه را در کشت های سلولی حس کنند.

 

محققان کشف کردند که این سلول های فولیکول در پاسخ به لمس، انتقال دهنده های عصبی مانند هیستامین و سروتونین آزاد می کنند. این یافته ممکن است به درک نقش هیستامین در بیماری های پوستی مانند اگزما کمک کند.

 

دکتر کلر هیگینز، نویسنده اصلی، از این کشف ابراز شگفتی کرد و بر نیاز به درک اینکه چرا سلول های فولیکول  در پردازش لمس نقش دارند، تاکید کرد. هدف از این مطالعه تعیین این موضوع است که آیا فولیکول ها از طریق یک مکانیسم منحصر به فرد، انواع خاصی از اعصاب حسی را فعال می کنند یا خیر.

 

لمس انسان شامل مکانیسم های مختلفی است، از جمله انتهای عصب حسی در پوست، فولیکول ها که حرکت فیبر مو را تشخیص می دهند و اعصاب حسی خاص. این تحقیق فرآیند جدیدی را در فولیکول های مو با درصد بالاتری از گیرنده های حساس به لمس در مقایسه با سلول های پوستی نشان می دهد.

 

محققان با استفاده از داده های توالی یابی RNA تک سلولی، فولیکول های پوست انسان و مو را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که سلول های فولیکول مو، انتقال دهنده های عصبی را در پاسخ به لمس آزاد می کنند. مسدود کردن گیرنده های این انتقال دهنده های عصبی یا مهار تولید وزیکول سیناپسی در سلول های فولیکول مو مانع از سیگنال دهی به اعصاب حسی می شود.

 

آزمایش ها با سلول های پوست به جای سلول های فولیکول  تفاوت هایی را در آزادسازی انتقال دهنده عصبی نشان داد – سلول های پوست هیستامین آزاد کردند اما نه سروتونین. دکتر هیگینز به اهمیت سلول های پوستی در آزادسازی هیستامین و کاربردهای بالقوه آن در تحقیقات اگزما اشاره کرد.

 

این مطالعه که در کشت های سلولی انجام شده است، برای تایید یافته ها نیاز به تکثیر در موجودات زنده دارد. محققان قصد دارند بررسی کنند که آیا فولیکول های مو عصب های حسی خاصی را فعال می کنند، به ویژه آن هایی که منحصر به پوست مو هستند. وجود C – LTMRs منحصرا در پوست مو سوالاتی را در مورد مکانیسم های کشف نشده ای که فولیکول های مو از طریق آن ها به این اعصاب سیگنال می دهند، مطرح می کند.

 

سوالات

چه نوع گیرنده ای ممکن است با فولیکول های مو مرتبط باشد؟

فولیکول های مو به گیرنده های مکانیکی متصل هستند. گیرنده های مکانیکی گیرنده هایی هستند که مسئول انتقال حس لامسه هستند.

  به نظر شما چه نوع گیرنده حسی ریشه مو را احاطه کرده است؟

گیرنده‌های موجود در فولیکول‌ها دور آن‌ها می‌پیچند و به عنوان گیرنده‌های لمسی سبک عمل می‌کنند که خم شدن مو را تشخیص می‌دهند. پایانه های عصبی محصور شده، که بیشتر آنها گیرنده های مکانیکی هستند، از نظر توزیع، شکل و اندازه متفاوت هستند و دارای یک یا چند پایانه فیبر نورون های حسی در یک کپسول بافت همبند هستند.

  کدام قسمت از فولیکول مو به عنوان عصب حسی برای تشخیص لمس مو عمل می کند؟

در نزدیکی پایه ساقه مو، درست در زیر غده چربی، حلقه ای از انتهای پیلو-رافینی نیزه ای شکل وجود دارد. این پایانه های عصبی حسی به صورت مارپیچی در اطراف ساقه مو در داخل بافت همبند که فولیکول مو را تشکیل می دهد، قرار گرفته اند.

آیا فولیکول های مو حاوی گیرنده های حسی هستند؟

آناتومی فولیکول ها شامل رشته های عصبی حسی در پایه هر پیاز مو است. خم کردن موها این انتهای عصبی را تحریک می کند و به فرد اجازه می دهد حرکت مو را احساس کند. یکی از وظایف اصلی مو این است که به عنوان یک گیرنده لمس حساس عمل کند.

چه گیرنده هایی با مو در ارتباط هستند؟

گیرنده‌های آندروژن در فولیکول‌های موی انسان در سلول‌های پاپیلای پوستی قرار دارند و برخی گزارش‌ها بیان را در غلاف بیرونی ریشه نشان می‌دهند. آنها در پیاز مو یا برآمدگی یافت نمی شوند. این گیرنده ها با اتصال آندروژن ها – تستوسترون و دی هیدروتستوسترون قوی تر، فعال می شوند.

پنج گیرنده حسی کدامند؟

نورون های حسی را می توان بر اساس مورفولوژی، مکان یا نوع محرکی که به آنها پاسخ می دهند طبقه بندی کرد. پنج کلاس اصلی عبارتند از: گیرنده های مکانیکی، گیرنده های حرارتی، گیرنده های درد، گیرنده های الکترومغناطیسی و گیرنده های شیمیایی.

آیا گیرنده های فولیکول مو میلین دار هستند؟

گیرنده‌های موجود در فولیکول‌ها به آکسون‌های میلین‌دار با سرعت‌های رسانایی که تقریباً تمام رشته‌های میلین‌دار را پوشش می‌دهند، از سریع‌ترین (Aα) تا کندترین (Aδ) متصل هستند.

آیا فولیکول های مو گیرنده های آندروژن دارند؟

سلول‌های پاپیلای پوست در فولیکول‌های موی طاسی حاوی سطوح بالاتری از گیرنده‌های آندروژن نسبت به سلول‌های پوست سر غیر طاسی هستند.

آیا گیرنده های استروژن در فولیکول های مو وجود دارد؟

به خوبی شناخته شده است که استروژن ها با اتصال به گیرنده های استروژن با میل ترکیبی بالا (ERs) بر رشد فولیکول مو و چرخه آن تأثیر عمیقی می گذارند.

تعاریف

 1. فولیکول های مو:

فولیکول های مو ساختارهایی هستند که فیبر مو را احاطه کرده اند. در متن متن، آنها دارای مکانیزم پنهانی هستند که امکان حس لامسه را فراهم می کند.

 

 1. لمس:

حس لامسه شامل تشخیص تماس فیزیکی یا فشار روی پوست است. در متن، لمس در رابطه با پایانه های عصبی در پوست، فولیکول ها و آزاد شدن انتقال دهنده های عصبی در پاسخ به لمس مورد بحث قرار گرفته است.

 

 1. انتهای عصبی:

پایانه های عصبی ساختارهای حسی تخصصی در انتهای اعصاب هستند. در متن از آنها به عنوان آشکارسازهای سنتی لمس در پوست و فولیکول های مو یاد شده است.

 

 1. انتقال دهنده های عصبی (هیستامین، سروتونین):

انتقال دهنده های عصبی پیام رسان های شیمیایی هستند که سیگنال ها را بین سلول های عصبی منتقل می کنند. در متن متن، هیستامین و سروتونین انتقال دهنده های عصبی هستند که توسط سلول های فولیکول در پاسخ به لمس آزاد می شوند.

 

 1. کشت سلولی:

کشت سلولی شامل رشد سلولها در خارج از محیط طبیعی آنها برای اهداف آزمایشی است. در متن، آزمایش‌هایی روی کشت‌های سلولی برای بررسی پاسخ سلول‌های فولیکول مو به لمس انجام شد.

 

 1. توالی RNA تک سلولی:

توالی یابی RNA تک سلولی تکنیکی است که برای تجزیه و تحلیل بیان ژن در سطح تک سلولی استفاده می شود. در متن، از این روش برای بررسی پوست و فولیکول‌های موی انسان استفاده شد و گیرنده‌های حساس به لمس در سلول‌های فولیکول مو آشکار شد.

 

 1. اعصاب حسی (C-LTMRs):

اعصاب حسی اعصابی هستند که مسئول انتقال اطلاعات حسی هستند. C-LTMRs (مکانی گیرنده های آستانه پایین C-لمسی) نوعی عصب حسی هستند که در پوست مودار یافت می شوند. متن نقش آنها را در پردازش لمس احساسی یا “احساس خوب” مورد بحث قرار می دهد.

 

 1. ولتامتری چرخه ای اسکن سریع:

ولتامتری چرخه ای اسکن سریع یک تکنیک تحلیلی است که برای مطالعه رفتار الکتروشیمیایی سلول ها استفاده می شود. در متن، برای تجزیه و تحلیل انتشار انتقال دهنده های عصبی توسط سلول های فولیکول مو در پاسخ به لمس اقتباس شده است.

 

 1. تولید وزیکول سیناپسی:

تولید وزیکول سیناپسی شامل تولید وزیکول های حاوی انتقال دهنده های عصبی برای سیگنال دهی سلولی است. در متن، مسدود کردن تولید وزیکول سیناپسی در سلول‌های فولیکول مو مانع از توانایی آنها در ارسال سیگنال به اعصاب حسی می‌شود.

 

 1. بیماری های التهابی پوست (اگزما):

بیماری های التهابی پوست شامل شرایطی است که با التهاب پوست مشخص می شود. اگزما به طور خاص در متن به عنوان یک بیماری پوستی ذکر شده است و هدف این تحقیق درک نقش هیستامین در اگزما است.

 

 1. امپریال کالج لندن:

امپریال کالج لندن به عنوان موسسه ای که تحقیق در آن انجام شده است ذکر شده است. این یک موسسه دانشگاهی برجسته است که به دلیل تحقیقات و آموزش شناخته شده است.

منابع

https://link.springer.com

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

https://www.tempobioscience.com.

https://www.mdpi.com

https://homework.study.com

https://www.sciencedirect.com

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

https://medlineplus.gov

https://phys.org/

۰ ۰ رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
www.novin.com
مقالات پیشنهادی سایوتک
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

محققان مکانیسم حسی پنهان فولیکول های مو را کشف کردند

فهرست